میسلیوم

ما در آزمایشگاه موفق شده ایم بافت های متفاوتی از مواد قارچی را توسعه دهیم.

  • بافتی که می تواند جایگزینی برای انواع چوب (نظیر نئوپان،MDF) ارائه دهد. چوب هایی که هیچ درختی برایشان قطع نشده است.
  • همچنین موفق شده ایم با استفاده از میسلیوم خالص قارچ بافتی شبیه به پارچه و چرم استحصال نماییم.