نمونه ی محصول بسته بندی

در حال حاضر المان های دکوراتیو ساخته شده از مواد قارچی روانه ی بازار شده است. محصولاتی نظیر گلدان، شمعدان و چراق از این دست می باشند. (از اینجا پیش خرید کنید.)

ضمن ادامه ی مراحل تحقیق و توسعه در حال مذاکراتی برای گسترش محصولات در صنایع بسته بندی و عایق هستیم.