گلدان، شمعدان، چراق (آمانیتا)

تاکنون کاربرد مواد قارچی را در سه حوزه ی صنعتی جستجو کرده ایم.
صنعت بسته بندی: مواد قارچی می توانند به عنوان جاذب ضربه در بسته بندی ها مورد استفاده قرار گیرند. از بسته بندی لوازم خانگی گرفته تا بسته بندی های مربوط به مرسولات پستی که باید در برابر ضربه محافظت شوند.
صنعت عایق: مواد قارچی همزمان عایق بسیار مناسبی برای صوت و حرارت هستند که می توانند به عنوان عایق های ساختمانی و یا در صنایع حرارتی و برودتی به کار گرفته شوند.

دکوراسیون داخلی: زندگی های امروزه پر از سازه های بتنی و فلزی و مصنوعی است. بشر خواه ناخواه تمایل پیدا کرده است که به سمت اصالت و روح طبیعت بازگردد. مواد قارچی تلفیق هنر و طبیعت است. محلی که علم و طراحی تلاقی می یابند و المان هایی طبیعی با جنس و احساس کاملا متفاوت و خاص متولد می شوند. در حال حاضر گلدان، شمعدان و چراغ هایی از جنس مواد قارچی تولید کرده ایم. اولین حضور بیوتکنولوژی در عرصه ی دکوراسیون داخلی در ایران عزیز.