کامپوزیست

از اولین استارتاپ های ایران هستیم که در زمینه ی بیوتکنولوژی مشغول فعالیت می کند. کامپوزیست یک کامپوزیت زیستی است که خواص بسیار متنوعی می تواند داشته باشد. مواد قارچی ما می توانند جایگزینی برای فوم های پلاستیکی و یا انواع چوب باشند. مواد قارچی از ترکیب الیاف سلولزی و گونه ای قارچ بدست می آیند و مثال بسیار شاخصی برای خلق ارزش از صفر هستند. مواد قارچی علاوه بر غیرنفتی و غیرسمی بودن، در مقابل آب و آتش مقاومند و عایق بسیار مناسبی برای صوت و حرارت هستند. همچنین در پایان عمر مفید خود به راحتی در شرایط تجزیه و بازگشت به طبیعت قرار می گیرند.
ما علاوه بر توسعه ی دانش مواد و معرفی محصولات پایدار و منطبق با استانداردهای جهانی، تصمیم داریم طبیعت را سالم و سبز به نسل های بعد تحویل دهیم.