توسعه ی پایدار مستلزم کاهش آلودگی های ناهمخوان با محیط زیست انسانی است. مواد قارچی جایگزین مناسبی برای پلاستیک ها به خصوص فوم های پلاستیکی نظیر پلی استایرن های انبساطی هستند. این مواد علاوه بر اینکه عایق های خوبی برای صوت و حرارتند، در مقابل آب و آتش مقاوم بوده و کاملا غیرنفتی و غیرسمی هستند. محصولات تولید شده با مواد قارچی در پایان عمر مفید خود به راحتی در شرایط تجزیه و بازگشت به طبیعت قرار می گیرند.